Умови надання послуг під час пробного періоду

11.11.2020 р.

Ці Умови надання послуг під час Пробного періоду (далі – «Умови») визначають правовідносини між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯВАРЕ» (далі – “Yaware” чи “ми”), і Користувачами Пробних Послуг Yaware під час Пробного періоду, а також регулюють умови надання Пробних Послуг Користувачам Yaware, далі разом – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. Згідно ст. 634 Цивільного кодексу України ці Умови є договором приєднання, умови якого встановлюються Yaware. Більше того, ці Умови є публічною пропозицією Yaware на укладення договору приєднання з тими Користувачами, що акцептують Умови. З чинними Умовами Ви можете ознайомитися за поточною адресою: https://yaware.com.ua/uk/umovi-nadannya-poslug-pid-chas-probnogo-periodu/

1.2. Умови укладаються шляхом надання згоди Користувача на приєднання до запропонованих Умов в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних положень Умов, без підписання письмового примірника Умов Сторонами.  

1.3. “Акцептування Умов Користувачем” – беззастережне прийняття положень Умов такими  діями Користувача (згідно ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України): 1) оформлення Користувачем замовлення на надання Пробних  Послуг Yaware; чи 2) клікання (натискання) на кнопку “Погоджуюся з Умовами”.   

1.4. Для використання Пробних Послуг, Вам необхідно повністю і беззастережно прийняти чинні Умови та «Політику конфіденційності», яка розміщена за адресою: https://yaware.com.ua/uk/terms-of-service/polituka/. Політика конфіденційності Yaware є невід'ємною частиною цих Умов.

1.5. Використовуючи Пробні Послуги, Ви погоджуєтеся з цими Умовами та зобов'язуєтеся їх дотримуватися. Якщо Ви не згодні з цими Умовами (повністю або частково), то Вам не надаються права і обов'язки Користувача Пробних Послуг.

1.6. Передумови отримання Користувачем Пробних Послуг

1.6.1. Наявність у Yaware технічної та іншої можливості для надання Користувачеві Пробної Послуги.

1.6.2. Ознайомлення Користувача з цими Умовами.

1.6.3. Надання Користувачем згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.6.4. Акцептування Умов Користувачем згідно п.1.3. Умов вище.

1.6.5. Надання Користувачем Yaware усіх необхідних документів чи інформації, необхідних для надання Пробної Послуги Yaware.

1.7. ВИЗНАЧЕНННЯ. 

1.7.1. «Система» – комп’ютерна система обліку робочого часу за ПК “Yaware.TimeTracker” в локальній комп’ютерній мережі Користувача – спеціалізований комп’ютерний програмний комплекс. Параметри доступу до Системи зазначені на Сайті Yaware за посиланням: https://app.yaware.com/enterprise/ .  

1.7.2. «Пробний період» – тестовий період, який триває 15 (п’ятнадцять) календарних днів, від дати активації Пробних Послуг Yaware. 

1.7.3. «Пробні Послуги» – послуги з інформатизації, які полягають в активації доступу до Системи та здійсненні Абонентського обслуговування, лише під час Пробного періоду та виключно з метою внутрішньої оцінки придатності (задовільності) Послуг та Системи для обліку робочу часу працівників Користувача (далі – «Мета»).

1.7.4. «Абонентське обслуговування» – послуги Yaware у сфері інформатизації, які полягають у забезпеченні Користувача інформацією, необхідною для актуалізації Системи, та консультації щодо її використання.

1.7.5. «Обліковий запис» – програмно-апаратний комплекс Yaware, доступ до якого здійснюється через мережу інтернет за адресою: https://app.yaware.com/enterprise/ при умові введення Даних авторизації, і за допомогою якого Користувач отримує доступ до Пробних Послуг Yaware. 

1.7.6. «Дані авторизації» – логін і пароль, які створюються при реєстрації Облікового запису і використовуються для подальшого доступу до нього, і до Пробних Послуг Yaware. 

1.7.7. “Користувач” чи “Ви” – це будь-яка особа, яка користується Пробними Послугами Yaware за допомогою мережі Інтернет. Положення цих Умов поширюються на всіх Користувачів Пробних Послуг. 

1.7.8. “Сайт” – веб-сайт Yaware, що розташований за посиланнями:https://yaware.com.ua/uk/,  

1.7.9. «Інформаційні дані» – текстові, графічні, аудіо-, відео- або змішані матеріали інформаційного характеру, що створюються під час використання або невикористання Системи Користувачем, які в подальшому передаються на програмно-апаратні комплекси Yaware.TimeTracker для обробки, зберігання та відтворення за допомогою облікового запису. 
1.8. СКОРОЧЕННЯ: 

ПК – персональний комп’ютер.

ПЗ – програмне забезпечення.

 

 1. ПРЕДМЕТ УМОВ

2.1. За Вашим замовленням, прийнятим нами до виконання, Yaware зобов’язується надавати, а Ви зобов'язуєтеся приймати Пробні Послуги з інформатизації, які полягають в активації доступу до комп’ютерної системи обліку робочу часу за ПК “Yaware.TimeTracker” в локальній комп’ютерній мережі Користувача (далі – “Система“) та здійсненні Абонентського обслуговування лише під час Пробного періоду (далі – “Пробні Послуги”), в порядку та на умовах, які визначені цими Умовами чи іншими договорами, укладеними між Вами та Yaware. 

2.2. У тому випадку, якщо до Акцептування Умов Користувачем Yaware уже провело активацію доступу Користувача до Системи, то в межах цих Умов здійснюється виключно надання послуг з Абонентського обслуговування, а послуги щодо активації доступу до Системи, що передбачені пунктами 3.1 – 3.3 цих Умов, не надаються.

2.3. Пробні  Послуги під час дії Пробного періоду надаються безкоштовно згідно цих Умов.  

2.4. Систему, згідно Умов, слід розглядати як неподільний продукт, складові частини якої Користувач не може розділяти для окремого використання.

2.5. Для ідентифікації Користувача в якості правомірного користувача Системи та забезпечення належного Абонентського обслуговування Системі присвоюється ліцензійний ключ.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З АКТИВАЦІЇ ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ АБОНЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Надання Користувачу послуг з активації доступу до Системи здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів  після Акцептування Умов Користувачем,  і передбачає отримання ним доступу до програмного комплексу.

3.2. Надання Користувачеві послуг з активації доступу до Системи здійснюється не пізніше 3 (третього)  робочого дня після Акцептування Умов Користувачем.  

3.3. Підтвердженням факту надання Користувачеві послуг з активації доступу до Системи є отримання Користувачем інструкції з установки та експлуатації Системи та архіву для установки Системи. 

3.4. Надання послуг з Абонентського обслуговування включає:

 1. консультаційне обслуговування Користувача (а саме: консультації у чаті на Сайті, по телефону, через електронну пошту) з питань функціонування Системи та її програмно-технічної підтримки (у робочі дні, у робочий час з 09:00 до 18:00); 
 2. надання технічної підтримки Системи згідно п.3.5. цих Умов (при цьому, Користувач погоджується, що технічна підтримка надається виключно через підключення через ssh).

3.5. Yaware надає Технічну підтримку (далі – “Техпідтримка”) у робочі дні у робочий час, а саме: з 9:00 до 18:00 за Київським часом (UTC+2), за допомогою чату, по телефону, чи через  електронну пошту, що зазначені на Сайті.
3.5.1. У робочі дні у робочий час приблизний час на відповіді Техпідтримки становить: 

Спосіб звернення від КористувачаПриблизний час на відповіді Техпідтримки 
1за допомогою чатудо 10 хв
2по телефонудо 5 хв
3через електронну поштудо 60 хв

3.5.2. Всі звернення від Користувачів після вихідних чи святкових днів опрацьовуються Техпідтримкою Yaware в порядку черги приблизно до 15:00 наступного робочого дня після вихідних чи святкових днів. 
3.5.3. Техпідтримка додатково повідомляє Користувачеві орієнтовний час вирішення технічних запитів  залежно від типу та складності такого технічного запиту.
3.5.4. Запити, які не є технічними помилками, а ідеями для покращення Сервісу, будуть внесені на окремий портал https://ideas.timetracker.yaware.com.ua/ideas і розглянуті нашою командою додатково. При цьому, сторони погоджуються, що Yaware виключно на свій розсуд здійснює чи не здійснює реалізацію таких ідей.

3.5.5. Ми не можемо вносити зміни у відпрацьовану статистику Ваших працівників, наприклад: додавати, віднімати чи змінювати вже відпрацьований час працівником Користувача. 

3.5.6. Налаштування, які здійснює власник Облікового запису є приватними. Ми не відповідаємо на запити про те, які налаштування Облікового запису здійснені жодному працівнику Користувача,  крім власника Облікового запису.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ 

4.1. Перед будь-яким і кожним використанням Пробних Послуг Ви зобов'язані переконатися в законності і правильності всіх Ваших дій. Ми залишаємо за собою право, але не зобов'язання, здійснювати перевірку правильності, правомочності і законності використання Вами Пробних Послуг. Ми не приймаємо на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю будь-яких Інформаційних даних, доступ до яких Ви можете отримати за допомогою Пробних Послуг, не гарантуємо достовірність таких Інформаційних даних, їх законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам. Ми залишаємо за собою право відмовити Користувачеві в отриманні, обробці, збереженні та відтворенні Інформаційних даних в рамках Пробних Послуг з певного Робочого місця або стосовно певної фізичної особи без пояснення причин такої відмови.

4.2. Наявність доступу до Інформаційних даних за допомогою Пробних Послуг не означає, що ми визнаємо такі Інформаційні дані, як відповідні чинному законодавству або Умовам, або з іншими пов'язаними з ними угодами. Ви розумієте, що використовуючи Пробні Послуги, Ви можете отримати доступ до непристойного, образливого або незаконного у вашій або будь-який іншій країні інформаційного матеріалу, і що такий матеріал може не мати відповідних міток і повідомлень про це. У зв'язку з цим Ви погоджуєтеся, що використання Пробних Послуг здійснюється Вами на свій власний ризик і що Yaware і його ліцензіари, їх дочірні підприємства, підрядники, представники і агенти не несуть перед Вами відповідальності за Інформаційні матеріали, зміст яких Ви можете порахувати незаконним, образливим, непристойним або небажаним.

4.3. Yaware не несе відповідальності за будь-які наслідки, які виникли в результаті використання або невикористання або неможливості використання Пробних Послуг, і будь-яких даних, які виходять, обробляються і відтворюються за допомогою Пробних Послуг, і не відшкодовує будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які виникли внаслідок таких наслідків. Вся відповідальність за такі дії, бездіяльності і їх наслідки лежить на Користувачеві. 

4.4. Ми не гарантуємо доступність і / або законність Пробних Послуг у всіх або певних країнах, а також не гарантуємо доступність Пробних Послуг у всіх або певних мовних версіях.

4.5. У разі порушення Вами цих Умов або інших угод, укладених між Yaware і Вами, то Yaware попереднього повідомивши про це електронним листом на електронну адресу реєстрації Облікового запису, має право   відмовити Вам у наданні Пробних Послуг, заблокувати або обмежити доступ до Вашого Облікового запису і Інформаційних даних, або видалити Ваш Обліковий запис і Інформаційні дані.

4.6. Результати використання облікового запису і всі дії, вчинені з використанням Ваших даних авторизації вважаються здійсненими Вами. Ми не несемо відповідальності за результати санкціонованого або несанкціонованого використання Ваших даних і Вашого Облікового запису третіми особами.

4.7. За допомогою Пробних Послуг Ви можете отримати доступ до програмного забезпечення, сервісів або сайтів третіх сторін, які не належать нам чи не контролюються нами. Ми не гарантуємо доступність і коректну роботу такого програмного забезпечення, сайтів та сервісів, їх відповідність заявленій тематиці і Вашим очікуванням, і не несемо за це відповідальності. Ми не зобов'язані надавати технічну або іншу підтримку для такого програмного забезпечення, сайтів та сервісів, і для отримання такої підтримки Вам необхідно звернутися безпосередньо до їх виробника або постачальника.

4.8. Пробні Послуги надаються на умовах “як є”. Ми не виключаємо, що при використанні Системи в ній можуть відбуватися збої, помилки, невідповідності, проте прикладаємо розумні зусилля, щоб такого не відбувалося. При цьому Ви погоджуєтеся з тим, що обов'язок усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей, а також терміни їх усунення, визначаються Yaware самостійно та на власний розсуд.  

4.9. Ми не виключаємо можливість несумісності Системи з іншим програмним забезпеченням, що не належить Yaware і встановлене на Вашому обладнанні та / або на Робочому місці, і не гарантуємо якісну взаємодію і / або паралельну роботу з таким програмним забезпеченням.

4.10. Ми намагаємося забезпечувати безперебійну роботу Системи, проте ми не виключаємо можливості повної або часткової втрати даних, які ми зберігаємо, і не несемо відповідальності за таку втрату і пов'язані з цим прямі або непрямі збитки.

4.11. Yaware не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені будь-ким в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цих Умов, інструкцій або вказівок про порядок використання Системи. Якщо Ви не повністю зрозуміли ці Умови, Ви маєте право, до використання Вами Системи, звернутися до нас для отримання необхідних Вам роз'яснень. Створюючи Обліковий запис і / або використовуючи Пробні Послуги та / або приймаючи ці Умови іншим способом, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі положення Умов і Ви отримали від нас всі необхідні Вам роз'яснення.

4.12. Ви погоджуєтеся з тим, що втрачаєте доступ до Інформаційних даних після завершення Пробного періоду, якщо Ви не сплатите за подальше користування Системою на платній основі. Yaware не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, в тому числі упущену вигоду, які виникли в результаті втрати Вами доступу до Інформаційних даних після завершення Пробного періоду.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1. Система надається Користувачеві в користування лише під час Пробного періоду.

5.2. Ніякі з положень цих Умов не надають Користувачеві будь-які виключні права на інтелектуальну власність кого-небудь.

5.3. Yaware надає Користувачеві персональну, обмежену, не виняткову, не передавану ліцензію на встановлення та використання Системи у локальній комп’ютерній мережі, яка належать Користувачеві або контролюється Користувачем лише під час Пробного періоду.

5.4. Користувач не має права поширювати, продавати, здавати в оренду, передавати, субліцензувати Систему третім особам, а також надавати кому-небудь доступ до Облікового запису.

5.5. Користувачеві не дозволяється декомпілювати, дизасемблювати, розшифровувати, намагатися отримати доступ до вихідного коду ПЗ Системи, змінювати або створювати похідні на його основі або розділяти Систему на складові частини для використання їх на різному обладнанні.

5.6. Користувачеві не дозволяється використовувати Систему і здійснювати з нею будь-які дії, якщо такі дії та/ або інформаційні дані, що передаються за допомогою Системи і Пробних Послуг, прямо чи опосередковано порушують діюче законодавство, права і свободу, честь і гідність будь-якої особи; несуть непристойний або образливий характер; сприяють розпалюванню релігійної, міжрасової або міжнаціональної ворожнечі; містять заклики до насильства, пропаганду наркотичних речовин, порнографічні зображення або тексти, сцени насильства або жорстокого поводження з тваринами, комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність обладнання та ПЗ, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

5.7. Будь-які інформаційні матеріали, які відображаються або доступні при наданні Пробних Послуг, торгові марки та інші об’єкти інтелектуальної власності належать їх законним власникам, які, у свою чергу, можуть встановлювати свої умови їх використання.

 

 1. ОБСЯГ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕВІ

6.1. При використанні Системи Користувач набуває права:

а) налаштовувати доступ до Системи та використовувати копії Системи на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає параметрам доступу, визначеним в п.1.8.1. цих Умов;

б) створити одну копію інстальованої Системи винятково як резервну або архівну копію.

6.2. Користувач зобов’язаний розміщувати письмово узгоджений з Yaware текст посилання на Yaware у тому випадку, коли інформація, отримана Користувачем із застосуванням Системи, використовуватиметься в аналітичних чи інформаційних матеріалах Користувача (крім тих, що призначені для внутрішнього користування).

6.3. Упродовж всього строку дії цих Умов Користувач зобов’язується негайно повідомляти Yaware про будь-які порушення авторських прав на Систему з боку третіх осіб, а також сприяти Yaware в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту.

6.4. Для підтвердження правомірності використання доступу до Системи Користувачеві належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальний примірник цих Умов на кожну окрему Систему, яка оформлюється Yaware та надається Користувачеві. 

 

6.5. КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

6.5.1. Здійснювати  термінальне підключення до веб-сервера Yaware.Timetracker Enterprise. Термінальний доступ до веб-сервера Yaware.Timetracker Enterprise може здійснюватися лише працівниками Yaware за попереднього узгодження з Користувачем. З цією метою Користувач повинен відкрити доступ до віртуальної машини для працівників Yaware (за замовчуванням відкрити 22 і 80 (443) порт). Під'єднання до веб-сервера  Yaware.Timetracker Enterprise здійснюється за допомогою ssh. Підключення  за допомогою інших програмних  продуктів (TeamViewer, AnyDesk тощо) дозволяється  лише коли доступ по ssh надати неможливо з технічних причин за згодою обох Сторін. У випадку технічної можливості забезпечити доступ по  ssh, але відмови Користувача  надати такий доступ – працівник Yaware має право відмовитися від дій по налаштуванню веб-сервера до моменту надання доступу по ssh, в т.ч., але  не виключно, якщо можливість надання доступу по ssh виникла після налаштувань за допомогою інших програмних засобів. Під час підключення Користувачеві  забороняється робити  запис у будь-який спосіб екрану чи команд, які  вводяться працівником Yaware, а сам доступ можливий  лише у випадку, якщо на комп'ютері до якого здійснюється підключення встановлено  Yaware.Timetracker client (для забезпечення контролю над цим процесом).

6.5.2. Переглядати, копіювати чи редагувати файли веб-сервера Yaware.Timetracker Enterprise (крім тих, які отримані через веб-інтерфейс). 

6.5.3. Розголошувати будь-якій третій стороні результати будь-якої негативної оцінки Пробних Послуг, зробленої  Користувачем під час Пробного періоду щодо моніторингу доступності, продуктивності чи функціональності Пробних Послуг для Користувача.

6.6. Користувач погоджується і визнає, що Yaware не зобов'язаний зберігати будь-які дані Користувача після закінчення Пробного періоду, і Yaware має право видалити дані Користувача після закінчення Пробного періоду без подальших зобов'язань або відповідальності перед Користувачем.  

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Yaware не несе відповідальності перед Користувачем за затримки та перебої в роботі Пробних Послуг, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Yaware, у тому числі: технічний стан програмно-апаратних засобів Користувача, або каналів зв’язку, якими він користується, інші недоліки, пов’язані з господарською діяльністю Користувача, що не підпадають під визначення форс-мажорних обставин. 

7.2. У жодному випадку Yaware не відповідатиме за будь-яку шкоду Користувачу, що виникла внаслідок цих  Умов та (чи) Пробних Послуг, включаючи, але не обмежуючись прямими чи непрямими збитками (зокрема, за будь-яку упущену вигоду: втрату доходів, прибутків, інших економічних переваг, тощо), що виникають чи будь-яким чином пов'язані з цими Умовами та (чи) Пробними Послугами (зокрема, за збитки пов'язані з використанням чи неможливістю використання Пробних Послуг; з перериванням, неточністю, помилками Пробних Послуг, навіть якщо Yaware попередньо попередив про можливість настання таких збитків).

7.3. Усі суперечки, що можуть виникнути у процесі виконання цих Умов, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін, а у разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Ці Умови регулюються законодавством України. 

7.4. Сторони домовились про те, що Користувач не намагатиметься переманити (не пропонуватиме вступити у договірні відносини у сфері інформатизації і не пропонуватиме роботу) працівників, а також підрядників Yaware протягом строку дії договірних відносин між Сторонами, а також протягом 2 (двох) років після припинення таких договірних відносин. Якщо Користувач таки переманить працівника або підрядника Yaware, тоді Користувач   зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення від Yaware  сплатити штраф Yaware за кожне таке порушення в розмірі: 5000 доларів США (п’ять тисяч доларів США). 

7.5. Сторони домовились про те, що Користувач не використовуватиме Комерційну таємницю та Конфіденційну інформацію Yaware, отриману у рамках договірних відносин між Сторонами під час Пробного періоду, для надання аналогічних послуг у сфері інформатизації третім сторонам. У разі порушення цього зобов’язання Користувач зобов’язаний сплатити Yaware штраф за кожне таке порушення у розмірі: 5000 доларів США (п’ять  тисяч доларів США).

7.6. За несанкціоноване розголошення Комерційної таємниці, Користувач несе відповідальність у вигляді штрафу за кожне таке порушення в розмірі: 5000 доларів США (п’ять тисяч доларів США).

7.7. Сумарна відповідальність Yaware за будь-яке порушення цих Умов або будь-яке порушення, яке пов’язане з наданням Пробних Послуг згідно цих Умов, обмежується розміром 100 (ста) гривень.  

7.8. Сторона звільняється від визначеної цими Умовами та/або чинним законодавством України відповідальності за повне або часткове порушення Умов, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії Форс-мажорних обставин, визначених у цих Умовах, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цими Умовами порядку. В такому випадку строк виконання зобов’язань переноситься на строк дії вищевказаних обставин та їх наслідків. 

7.8.1. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених цими Умовами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. 

7.8.2. Дія Форс-мажорних обставин може бути викликана зокрема, але не виключно такими обставинами: 1) винятковими погодними умовами і стихійним лихом (Acts of God) (епідемія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо); 2) непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, тривала відсутність комунікацій (інтернету, електроенергії) тощо); 3) умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеження) експорту/імпорту тощо. Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним. 

7.8.3. Сторона, для якої настали Форс-мажорні обставини, зобов’язана письмово протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту настання таких обставин повідомити електронним листом іншу Сторону про це, усі можливі деталі щодо Форс-мажорної обставини (наприклад, вказати її причину, орієнтовний початок дії і закінчення Форс-мажорної обставини, посилання на акт, який стосується Форс-мажорної обставини, тощо), а також вжити всіх заходів для зменшення збитків другої Сторони.

7.8.4. Належним доказом наявності Форс-мажорної обставин є Сертифікат (чи висновок, чи довідка, чи підтвердження, тощо) про Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від Торгово-промислової палати України (або від регіональної торгово-промислової палати) чи інший офіційний документ, передбачений чинним законодавством.

 

 1. СТРОК ДІЇ УМОВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ. РОЗІРВАННЯ УМОВ. 

8.1. Строк дії цих Умов починається з дати Акцептування Умов Користувачем і діє до завершення Пробного періоду. 

8.2. У випадку ліквідації, злиття, реорганізації, зміни організаційно-правової форми чи форми власності або складу керівництва будь-якої із Сторін, права та обов’язки за даним Умовами залишаються незмінними і переходять до правонаступника Сторони, щодо якої відбулися зміни, з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони (не пізніше, ніж через 5 календарних днів з моменту, коли такі зміни відбулися) та оформленням відповідних документів.

8.3. Якщо одна із Сторін виявить бажання достроково припинити дію Умов, вона зобов’язана повідомити про це іншу Сторону не менше, ніж за один робочий день до передбачуваної дати припинення дії Умов.

8.4. Користувач визнає та погоджується з тим, що в кінці Пробного періоду доступ Користувача до Пробних Послуг буде АВТОМАТИЧНО припинений без попередження. 

8.5. Якщо Користувач бажає продовжувати користуватися Послугами Yaware після Пробного періоду на платній основі, тоді Користувач повинен зв’язатися із Yaware принаймні за 1 (один) робочий день до закінчення Пробного періоду з метою укладення Умов про надання послуг з інформатизації на платній основі. 

8.6. Ці Умови публічно доводяться до відома усіх Користувачів шляхом їх розміщення (оприлюднення) на Сайті Yaware. 

8.7. Yaware самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає положення цих Умов.  

8.8. Надалі ми можемо вносити будь-які зміни до цих Умов в односторонньому порядку, у тому числі, у зв'язку з зміною Пробних Послуг. Зокрема, ми можемо змінювати перелік і обсяг Пробних Послуг Yaware та будь-які інші умови надання Пробних Послуг в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це у порядку, передбаченому цими Умовами. 

8.8.1. Ми повідомимо вас про будь-які зміни в Умовах шляхом направлення повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті. 

8.8.2. Всі внесені до Умов зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Умов. 

8.8.3. Нова редакція Умов вступає в силу не раніше ніж через 5 (п'ять) календарних  днів з моменту направлення Вам на адресу електронної пошти повідомлення або розміщення на Сайті повідомлення. 

8.8.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними до Умов, такий Користувач має право розірвати Умови, згідно з порядком, викладеним в Умовах, протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Умов, шляхом направлення електронною поштою відповідної письмової заяви Yaware. Не розірвання Користувачем Умов у вказаний строк та продовження користування Пробними  Послугами свідчить про згоду Користувача зі змінами, внесеними до Умов. 

8.8.5. У будь-якому випадку, використовуючи Пробні Послуги, Ви підтверджуєте згоду з Умовами у редакції, чинній на момент використання Вами Пробних Послуг Yaware.

8.9. Yaware має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення повідомлення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до такого припинення. 

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете використовувати Пробні Послуги яким-небудь іншим способом, крім дозволених цими Умовами, або будь-яким способом, який суперечить цим Умовам.

9.2. Ви погоджуєтеся використовувати Пробні Послуги Yaware відповідно до чинного законодавства України, а також не порушуючи законодавство країни або регіону, в яких Ви проживаєте, або в яких Ви використовуєте Пробні Послуги Yaware.

9.3. У разі, якщо Вам стало відомо про порушення цих Умов іншою особою, Ви зобов'язані негайно повідомити про це Yaware. 

9.4. Ви надаєте нам право направляти Вам листи, повідомлення та інші матеріали, що містять інформацію про Yaware на умовах, викладених в Політиці конфіденційності.

9.5. У разі переходу активів Yaware у власність або під управління іншої компанії, Yaware вправі передати цим компаніям свої права і обов'язки, що викладені в цих Умовах без попереднього повідомлення та згоди  Користувача.

9.6. У разі, якщо положення різних мовних версій цих Умов будуть трактуватися по різному, пріоритет матиме версія Умов українською мовою.

9.7. У разі визнання недійсним або таким що суперечить чинному законодавству України будь-який пункт чи положення цих Умов, інші їх пункти і положення залишатимуться чинними. 

9.8. До цих Умов та відносин між Yaware і Вами, що виникають у зв'язку з використанням Пробних Послуг, застосовується законодавство України.

 1. РЕКВІЗИТИ  YAWARE: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯВАРЕ»

Ідентифікаційний номер: 37306684

Юридична адреса: 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська 5Б’

Контакти для оперативного зв’язку:

e-mail:  contact@yaware.com

тел.:  +38 (044) 360 45 13

Зареєструйтеся та почніть облік робочого часу вже зараз!
Спробуйте роботу сервісу в різних тарифних планах.
Дякуємо за реєстрацію
Виконується вхід до вашого профілю ...
loader

Якщо автоматичний вхід був невдалий, спробуйте увійти тут

Доступ до демо-версії
Запит на онлайн-презентацію

*Тривалість презентації до 30 хвилин

Запит ціни для Yaware Enterprise

Будь ласка, залиште свій запит на ціну Yaware.TimeTracker Enterprise

Замовлення послуг по впровадженню
[contact-form-7 id="16803"]

Додати відгук

Будь ласка, поділіться своїм досвідом про те, як система Yaware допомогла Вам у вирішенні ваших завдань

Інтеграція Yaware з Jira

Залиште тут заявку і ми повідомимо вас, коли буде реалізована функція інтеграції