Політика щодо авторських прав і торговельних марок

Ця Політика щодо авторських прав і торговельних марок опублікована 26 липня 2022

Ця Політика щодо авторських прав і торгових марок  (далі – “Політика”) укладена  між Товариством з обмеженою відповідальністю «Яваре» (далі – «ми», ТОВ “Яваре”, «Yaware») і користувачами Сайту, розташованого за адресами:  https://yaware.com.ua/uk/   (далі – “Сайт”), а також Програмною продукцією і послугами, що надаються Yaware (далі – “ви”, “Користувачі”, “Клієнти”). 

Ця Політика є невід'ємною частиною Умов надання послуг Yaware. Використовуючи Сайт, Програмну  продукцію, або послуги Yaware (далі – «Сервіс»), ви беззастережно погоджуєтеся з цією Політикою. Якщо ви не згодні з цією Політикою, ви не можете використовувати Сайт або Сервіс.  

1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

1.1. ТОВ “Яваре” володіє всіма майновими правами інтелектуальної власності автора на Комп’ютерну програму “Програмне забезпечення для моніторингу робочого часу “Yaware” (“КП “Yaware”) (далі – «Код Yaware») згідно Авторського договору. Автором “КП “Yaware” є Савчишин Руслан Володимирович згідно Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №45701 від 20.09.2012 року. 

1.2. Сервіс Yaware — це програмне забезпечення ТОВ «Яваре» (що залишається у власності правовласника), яке пропонується у користування за плату, зазначену на наступній сторінці: https://yaware.com.ua/uk/prices/  і пропонується, або як модель SaaS (програмне забезпечення як послуга) або як модель “Локальна версія Enterprise”. Сервіс Yaware не можна передавати, змінювати, копіювати чи дублювати будь-яким способом і з будь-якої причини. Клієнти  можуть користуватися Сервісом Yaware, лише якщо вони продовжують користуватися послугами Yaware. 

1.3. Yaware може використовувати власні ліцензії та/або придбати сторонні ліцензії на продукти чи послуги, необхідні Yaware для надання Сервісу. Такі продукти можуть включати, але не обмежуватися програмами на стороні сервера, картинками, музикою, стоковими зображеннями або будь-якими іншими роботами, захищеними авторським правом («Зовнішній контент»), які Yaware вважає за необхідне придбати для надання Сервісу.  

1.3.1. Будь-який Зовнішній контент, який використовується для надання Послуг, може належати Yaware та/або таким третім сторонам і не може бути переданий Клієнтам і залишається власністю Yaware та/або таких третіх сторін, якщо інше не погоджено в Договорі. Зовнішній контент, який належить та/або придбаний Yaware, може використовуватися для дизайну та/або розробки інших веб-сайтів і програм для інших Клієнтів Yaware. 

1.4. Yaware також може включати матеріали, якщо такі є, надані Клієнтом і прямо зазначені в договорі з Клієнтом, включаючи, без обмежень, торговельні марки, зображення, ілюстрації, графіку, мультимедійні файли та/або текст («Контент Клієнта»), за умови, що Клієнт негайно доставить такий Контент Клієнта до Yaware на такому носії та/або в такому форматі електронних файлів, що є визначеними в договорі з Клієнтом. Клієнт зберігає за собою всі права (включно з авторським правом та іншими правами власності або правами інтелектуальної власності) на Контент Клієнта. 

1.5. Користувачі не повинні прямо чи опосередковано: 

1) Ліцензувати, субліцензувати, продавати, перепродувати, здавати в оренду, призначати, передавати, поширювати або іншим чином використовувати в комерційних цілях або робити доступним будь-якій третій стороні Сервіс Yaware або Код Yaware будь-яким способом.

2) Змінювати, модифікувати, перекладати або створювати похідні роботи на основі Сервісу Yaware або Коду Yaware.

3) Розбирати, декомпілювати чи робити зворотний інжиніринг Коду Yaware або будь-якої частини  Сервісу Yaware або іншим чином намагатися отримати вихідний код або іншу  комерційну таємницю з Коду Yaware.

4) Створювати аналогічний продукт або послугу до Сервісу Yaware або Коду Yaware, який використовує ті ж фічі, функції чи графіку, що й Сервіс Yaware чи Код Yaware.

5) Використовувати Сервіс Yaware або Код Yaware для участі в будь-якій забороненій або незаконній діяльності.

6) Дозволяти будь-якій третій особі робити будь-що з вищезазначеного. 

1.6. Відповідальність за будь-яке порушення положення п.1.5. Політики полягає в наступному:

1) Ви повинні сплатити Yaware штраф у розмірі реальних прямих документально підтверджених збитків Yaware.

2) Якщо Сервіс Yaware або Код Yaware було незаконно (зокрема, з порушенням цієї Політики чи Договору) розповсюджено для загального доступу, тоді порушник повинен видалити Сервіс Yaware або Код Yaware із загального доступу.

3) Якщо Сервіс Yaware або Код Yaware було незаконно (зокрема, з порушенням цієї Політики чи Договору) надано третій стороні, тоді порушник має призупинити таке незаконне використання третьою стороною.

1.7. Ви не маєте права імітувати вигляд та дизайн (т.з. “trade dress”) Сайту Yaware, включаючи, без обмежень, брендинг, комбінації кольорів, шрифти, графічний дизайн, піктограми продукту чи інші елементи, що викликають асоціацію з Yaware. Ви не маєте права копіювати дизайн Сайту Yaware, шрифти, характерні кольори, графічні конструкції чи зображення. Контент цього Сайту належить ТОВ “Яваре”. Жодна частина цього контенту не може бути незаконно скопійована чи передрукована без попереднього письмового дозволу ТОВ “Яваре”. 

1.8. Якщо ви порушите будь-яке з положень п. 1.7. Політики, то ви повинні сплатити Yaware штраф у розмірі реальних прямих документально підтверджених збитків, завданих Yaware, та припинити імітацію дизайну Сайту протягом розумного строку згідно запиту Yaware, але ні в якому разі не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після запиту Yaware. 

2. ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ 

2.1. “Торговельні марки Yaware” означають ТМ “Yaware”, “yaware.com.ua”, логотипи Yaware, та інші назви, логотипи, торговельні марки, бренди, дизайни, та інші об’єкти інтелектуальної власності Yaware. 

2.2. ТОВ “Яваре” забороняє вам використовувати Торговельні марки Yaware, якщо ви не отримали попередній письмовий дозвіл від ТОВ «Яваре» або якщо інше не було погоджено в письмовому договорі між вами та ТОВ “Яваре”. Ніщо в цій Політиці не надає або не вважається таким, що надає вам будь-які права, ліцензії, права власності, тощо щодо будь-яких Торговельних марок Yaware. ТОВ “Яваре” зберігає за собою всі права інтелектуальної власності на Торговельні марки Yaware та пов’язану з ними ділову репутацію.   

2.3. Маркетингові матеріали, що містять Торговельні марки Yaware, можуть бути отримані тільки від ТОВ «Яваре» після його попереднього письмового погодження. 

2.4. Користувачі не повинні прямо чи опосередковано: 

1) Використовувати Торговельні марки Yaware у будь-який спосіб, щоб завдати шкоди або негативно вплинути на Торговельні марки Yaware чи ділову репутацію Yaware. 

2) Демонструвати Торговельні марки Yaware у будь-який спосіб, який є оманливим, несправедливим, наклепницьким, таким, що порушує права інтелектуальної власності, зневажливим, непристойним або іншим чином неприйнятним, як ми визначаємо на власний розсуд.

3) Використовувати Торговельні марки Yaware у будь-який спосіб, який порушує будь-які закони чи інші нормативно-правові акти України. 

4) Заохочувати, допомагати чи іншим чином спонукати третіх осіб оскаржувати Торговельні марки Yaware (за винятком випадків, коли таке обмеження заборонено законом) або нашу реєстрацію, а також не намагайтеся зареєструвати будь-які ідентичні торговельні марки, логотипи, доменні імена, інші позначення або абревіатури, які в будь-якому випадку схожі (включаючи, але не обмежуючись, звуком, зовнішнім виглядом і написанням) до Торговельних марок Yaware. 

2.5. Якщо ви порушите будь-яке з положень розділу 2 цієї Політики, то ви повинні сплатити ТОВ «Яваре» штраф у розмірі реальних прямих документально підтверджених збитків, завданих Yaware, та припинити використання Торговельних марок Yaware протягом розумного періоду після запиту Yaware, але у жодному разі не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після запиту Yaware. 

3. ЗМІНИ

3.1. Ми залишаємо за собою право змінювати цю Політику в будь-який час і на власний розсуд. Якщо ми вирішимо змінити цю Політику, ми опублікуємо ці зміни на цій сторінці. Користуючись нашим Сайтом і/або Сервісами, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ви зобов’язані періодично переглядати цю Політику та дізнаватись про можливі зміни цієї Політики. 

3.2. Якщо у вас є будь-які запитання чи пропозиції щодо цієї Політики, надішліть нам контактну форму

Зареєструйтеся та почніть облік робочого часу вже зараз!
Спробуйте роботу сервісу в різних тарифних планах.
Дякуємо за реєстрацію
Виконується вхід до вашого профілю ...
loader

Якщо автоматичний вхід був невдалий, спробуйте увійти тут

Доступ до демо-версії
Запит на онлайн-презентацію

*Тривалість презентації до 30 хвилин

Запит ціни для Yaware Enterprise

Будь ласка, залиште свій запит на ціну Yaware.TimeTracker Enterprise

Замовлення послуг по впровадженню
[contact-form-7 id="16803"]

Додати відгук

Будь ласка, поділіться своїм досвідом про те, як система Yaware допомогла Вам у вирішенні ваших завдань

Інтеграція Yaware з Jira

Залиште тут заявку і ми повідомимо вас, коли буде реалізована функція інтеграції