Умови надання послуг

12.05.2022

Діюча угода користувача (далі «Угода») визначає взаємини між Товариством з обмеженою відповідальністю «Яваре» (далі «Ми», «Yaware») і користувачами сайту, розташованого за адресою yaware.com.ua, yaware.com, а також програмною продукцією і послугами, що надаються Yaware.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Діюча Угода є юридично зобов'язуючою угодою між Вами і Yaware.TimeTracker. З умовами останньої (діючої) редакції Угоди Ви завжди можете ознайомитися за поточною адресою

1.2. Для використання Сайту, Програмної продукції і послуг Yaware (надалі «Сервіс»), Вам необхідно повністю і беззастережно прийняти всі умови діючих «Правил користування» та умови «Політики конфіденційності», яка розміщена за адресою https://yaware.com.ua/uk/terms-of-service/polituka/ . Політика конфіденційності Yaware нерозривно пов'язана з цією Угодою.

1.3. Створюючи Обліковий запис або використовуючи Сервіс, Ви погоджуєтеся з умовами цієї Угоди та зобов'язуєтеся її дотримуватися. Якщо Ви не згодні з даною Угодою (повністю або частково), то Вам не надаються права і обов'язки Користувача Сервісу і Ви не можете використовувати Сервіс.

1.4. Для отримання доступу до персоналізованих функцій Сервісу Вам необхідно зареєструватися в сервісі – створити «Обліковий запис», надавши нам повну і достовірну інформацію про себе.

1.5. Використання основних функцій Сервісу – облік і аналіз робочого часу користувачів, здійснюється за допомогою Програмної продукції, яка встановлюється на кінцевому обладнанні ( «Робоче місце»). Робота такої Програмної продукції нерозривно пов'язана з Сервісом Yaware.TimeTracker. Ви не можете використовувати Програмну продукцію, відмовившись від використання Сервісу.

1.6. Під час використання або невикористання Робочого місця Програмний продукт буде створювати текстові, графічні, аудіо-, відео- або змішані матеріали інформаційного характеру ( «Інформаційні дані»), які в подальшому передаються на програмно-апаратні комплекси Yaware для обробки, зберігання та відтворення за допомогою облікового запису.

1.7. Положення цієї Угоди поширюються на всіх користувачів Сервісу – як на користувачів не мають облікового запису, так і на користувачів, що мають будь-який вид облікового запису.

1.8. Дані авторизації (логін і пароль), які використовуються для доступу до облікового запису і Сервісу, визнаються аналогом Вашої особистої підписи.

1.9. Ніякі з положень цієї Угоди не пропонують Вам будь-яких виняткових прав на інтелектуальну власність будь-кого. Будь-які інформаційні матеріали, які відображаються або доступні за допомогою Сервісу, торгові марки та інші об'єкти інтелектуальної власності належать їх законним власникам, які, в свою чергу, можуть встановлювати свої умови їх використання.

1.10. Інформація, яку ми надаємо на Сайті про свою діяльність у вигляді новин, прес-релізів та інших інформаційних матеріалів, є актуальною на дату їх публікації. У зв'язку з подальшими подіями і по закінченню термінів деяка така інформація може виявитися неповною або не відповідати дійсності, однак, ми будемо вживати заходів для того, щоб актуалізувати її або видалити.

1.11. Ми можемо надавати Вам інформацію про проекти, прогнози чи декларації щодо майбутніх подій, що стосуються нас і нашого Сервісу, однак така інформація носить попередній характер і дійсні події та обставини можуть відрізнятися в результаті впливу різних чинників.

1.12. “Період збереження даних” – період, під час якого Інформаційні дані доступні для перегляду або отримання будь-яким іншим шляхом (експорт даних в файл, вивантаження по API і ін.) для Вас, як кінцевого користувача. Максимальне значення Періоду збереження даних обмежується обраним Вами тарифним планом. При цьому, Ви можете зменшити Період збереження даних відповідно до Ваших потреб.

1.13. “Лог файл” – файл із службовою та статистичною інформацією із записами в хронологічному порядку про події, які відбуваються в програмному продукті, при цьому такий файл частково може містити Інформаційні дані та дані про користувача, але тільки ті, які вже були відправлені на сервер при нормальній роботі цього програмного продукту. 

2. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

Ми не дозволяємо здійснювати певні дії при використанні Сервісу, тому вчинення Вами будь-якого з наступних дій є порушенням Вами цієї Угоди:

  •  Отримання, обробка, зберігання чи поширення за допомогою Сервісу будь-яких інформаційних даних, які: порушують чинне законодавство; порушують чиї-небудь права інтелектуальної власності; порушують права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, містять фотографії або відеоролики, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давав згоди на розміщення фотографії або відео з його участю); містять матеріали еротичного, порнографічного або образливого характеру; сприяють розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі; містять комп'ютерні віруси або програми (або посилання на них), здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення чи засобів телекомунікації будь-яких осіб.
  •  Спроба порушення або порушення Вами умов ліцензійних угод на використання Програмної продукції;
  •  Інтеграція функцій Сервісу в сторонні сайти і сервіси, за винятком випадків коли така інтеграція прямо дозволена нами;
  •  Вчинення дій, спрямованих на запровадження нас і / або інших користувачів Сервісу в оману;
  •  Вчинення дій, що порушують права, свободу, честь і гідність будь-якої особи;
  •  Реєстрація облікового запису від імені або замість іншої особи.
  •  Надання в користування облікового запису і / або даних авторизації від облікового запису третім особам;
  •  Здійснення незаконного збору, систематизації, зберігання або розповсюдження персональної інформації;
  •  Спроба отримання або отримання доступу до облікового запису іншого користувача Сервісу будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору Даних авторизації;
  •  Спроби отримання або отримання несанкціонованого доступу до апаратного (в т.ч. систем віртуалізації), програмного забезпечення сервісу або програмного коду

3.ПЛАТНІ ФУНКЦІЇ СЕРВІСУ

3.1. Платні функції Сервісу Yaware.TimeTracker надаються Вам тільки на умовах повної передоплати згідно чинного тарифного плану. Деякі тарифні плани Сервісу можуть також надаватися і на безоплатній основі, проте з певними функціональними і / або тимчасовими обмеженнями на їх використання (термін ознайомлення).

3.2. Після того, як Ви сформуєте за допомогою Сервісу замовлення на необхідну Вам платну послугу, Вам буде спрямований рахунок для оплати. У разі, якщо Ви не сплатили рахунок протягом тривалого часу, такий рахунок може бути анульований.

3.3. Рахунок може бути оплачений тільки тими способами і за допомогою тих систем платежів, які ми приймаємо до оплати.

3.4. Використовуючи платіжні системи при оплаті рахунку Ви повинні слідувати інструкціям і вказівкам, опублікованими на сайті цих систем. Правильність виконання процедури оплати знаходиться поза зоною нашої відповідальності і компетенції.

3.5. Всі витрати, пов'язані з оплатою рахунку (включаючи, але не обмежуючись, збори, комісії, податки і т.д.) оплачуються Вами самостійно.

3.6. Сплачений Сервіс надається тому користувачеві, який його замовив, не залежно від того, хто його оплатив.

3.7. По закінченню оплаченого періоду, а також у разі порушення Вами умов цієї Угоди і / або порушення чинного законодавства, надання Вам послуг призупиниться шляхом блокування доступу до облікового запису. Ви отримаєте повідомлення по електронній пошті про настання таких обмежень і, якщо це можливо, умови, при яких доступ до облікового запису буде відновлено.

3.8. У разі невикористання Вами Сервісу (відсутність у Вас необхідності в цьому, неможливість використання, обумовлена ​​технічними або іншими проблемами з Вашого боку) вартість вже оплаченого Сервісу не повертається. У разі блокування Вашого Облікового запису у зв'язку з порушенням цієї Угоди, повернення вартості оплачених, але не наданих послуг проводиться на наш розсуд.

3.9. Якщо під час оплаченого Вами періоду підписки на Сервіс виникає необхідність додати нову кількість Робочих місць, то Yaware виставить Вам рахунок на строк, який залишився від дати додавання нової кількості Робочих місць до завершення оплаченого Вами періоду підписки на Сервіс.

3.10. Якщо під час оплаченого Вами періоду підписки на Сервіс кількість Робочих місць  зменшилась, то Yaware може зробити перерахунок ліцензій для майбутнього (ще не використаного Вами) оплаченого періоду підписки на Сервіс. Такий перерахунок ліцензій здійснюється лише за попередньої домовленості між Вами та аккаунт менеджером Yaware, а також лише з дати Вашого звернення (тобто аккаунт менеджер Yaware не може зробити перерахунок невикористаних Вами ліцензій заднім числом). 

4.ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ

4.1. У тих рамках, в яких Сервіс може бути використаний Вами для відображення інформації, одержуваної з Робочого місця, Ви можете ознайомлюватися тільки з тією інформацією, щодо якої Вам надано право або дозвіл на ознайомлення з нею.

4.2. Використовуючи Сервіс, Ви надаєте нам право отримувати, обробляти і зберігати Інформаційні дані, зібрані за допомогою програмного забезпечення, що встановлене на Робочому місці, в тому обсязі, який обумовлений в умовах угод, дозволів і ліцензій, укладених між Yaware.TimeTracker і Вами.

4.3. Якщо Ви вважаєте, що Сервіс містить інформацію, яка порушує Ваші права, Ви зобов'язані повідомити нас про це і надати нам інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі надання Вами неправдивої інформації про порушення Ваших прав, Ви несете повну відповідальність за заподіяну такою інформацією збитки (включаючи витрати, мита та оплату адвокатських послуг).

4.4. Використовуючи Сервіс, Ви надаєте нам право автоматично отримувати, обробляти і зберігати Лог-файли з Робочого місця кінцевого користувача для технічної підтримки роботи цього програмного продукту.  

5. УМОВИ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

5.1. Yaware надає Технічну підтримку (далі – “Техпідтримка”) у робочі дні у робочий час, а саме: з 9:00 до 18:00 за Київським часом (UTC+2), за допомогою чату, по телефону, чи через  електронну пошту, що зазначені на Сайті.

5.2. У робочі дні у робочий час приблизний час на відповіді Техпідтримки становить: 

Спосіб звернення від КористувачаПриблизний час на відповіді Техпідтримки 
1за допомогою чатудо 10 хв
2по телефонудо 5 хв
3через електронну поштудо 60 хв

 

5.3. Всі звернення від Користувачів після вихідних чи святкових днів опрацьовуються Техпідтримкою Yaware в порядку черги приблизно до 15:00 наступного робочого дня після вихідних чи святкових днів. 

5.4. Техпідтримка додатково повідомляє Користувачеві орієнтовний час вирішення технічних запитів  залежно від типу та складності такого технічного запиту.

5.5. Техпідтримка не включає в себе здійснення будь-яких налаштувань Вашого Облікового запису замість Вас чи встановлення Програмного продукту  працівникам на персональні комп'ютери.

5.6. Запити, які не є технічними помилками, а ідеями для покращення Сервісу, будуть внесені на окремий портал https://ideas.timetracker.yaware.com.ua/ideas і розглянуті нашою командою додатково. При цьому, сторони погоджуються, що Yaware виключно на свій розсуд здійснює чи не здійснює реалізацію таких ідей.

5.7. Ми не можемо вносити зміни у відпрацьовану статистику Ваших працівників, наприклад: додавати, віднімати чи змінювати вже відпрацьований час працівником Користувача. 

5.8. Налаштування, які здійснює власник Облікового запису є приватними. Ми не відповідаємо на запити про те, які налаштування Облікового запису здійснені жодному працівнику Користувача,  крім власника Облікового запису. 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. При використанні Вами Сервісу Ми отримуємо деяку інформацію про Вас, Ваші дії, а також про дії осіб, що використовують Робоче місце. Обсяг, цілі, порядок отримання, зберігання, обробки і поширення такої інформації визначаються положеннями «Політики конфіденційності» Yaware.TimeTracker. Використовуючи Сервіс, Ви підтверджуєте, що ознайомилися і повністю погодилися з умовами «Політики конфіденційності» Yaware.

6.2. У разі, якщо при використанні Сервісу Вам стала відома інформація, що стосується нас і / або третіх осіб, яка там не застосовуватися, і яка, відповідно до чинного законодавства, відноситься до персональної, конфіденційної та / або є комерційною таємницею, то Ви не маєте права зберігати, копіювати, використовувати і поширювати таку інформацію, і Вам необхідно видалити всі наявні у вас екземпляри такої інформації.

6.3. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що будь-які Інформаційні дані, одержані за допомогою Сервісу, щодо яких Ви не використали функцій для обмеження доступу до них третіх осіб, можуть бути несанкціоновано використані третіми особами і що Ви несете самостійну відповідальність за будь-які, що випливають із цього, наслідки.

 6.4. Після припинення договірних відносин між сторонами ви повинні негайно повернути Yaware усі копії комерційної таємниці та конфіденційної інформації Yaware у письмовій, електронній чи іншій формі або знищити всі такі копії за запитом Yaware. 

6.5. Якщо Ви (будь-який із ваших співробітників або підрядників) надсилаєте Yaware будь-які повідомлення електронною поштою, чатом або іншим чином, пропонуючи зміни до Сайту, Програмної продукції та (чи)  послуг Yaware.TimeTracker, включаючи, без обмежень, нові функції або функціональні можливості, пов’язані з цим (надалі – «Фідбек»), Yaware може використовувати такий Фідбек без будь-яких обмежень.  

7. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Перед будь-яким і кожним використанням Сервісу Ви зобов'язані переконатися в законності і правильності всіх Ваших дій.

7.2. Ми залишаємо за собою право, але не зобов'язання, здійснювати перевірку правильності, правомочності і законності використання Вами Сервісу.

7.3. Ми не приймаємо на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю будь-яких Інформаційних даних, доступ до яких Ви можете отримати за допомогою Сервісу, не гарантуємо достовірність таких Інформаційних даних, їх законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам.

7.4. Ми залишаємо за собою право відмовити Користувачеві в отриманні, обробці, зберіганні та відтворенні Інформаційних даних в рамках Сервісу з певного Робочого місця або стосовно певної фізичної особи без пояснення причин такої відмови.

7.5. Наявність доступу до Інформаційних даних за допомогою Сервісу не означає, що ми визнаємо такі Інформаційні дані, як відповідні чинному законодавству або умовам цієї Угоди, або з іншими пов'язаними з ними угодами.

7.6. Ви розумієте, що використовуючи Сервіс, Ви можете отримати доступ до непристойного, образливого або незаконного у вашій або будь-який іншій країні інформаційного матеріалу, і що такий матеріал може не мати відповідних міток і повідомлень про це. У зв'язку з цим Ви погоджуєтеся, що використання Сервісу здійснюється Вами на свій власний ризик і що Yaware.TimeTracker і його ліцензіари, їх дочірні підприємства, підрядники, представники і агенти не несуть перед Вами відповідальності за інформаційні матеріали, зміст яких Ви можете порахувати незаконним, образливим, непристойним або небажаним.

7.7. Yaware.TimeTracker не несе відповідальності за будь-які наслідки, які виникли в результаті використання або невикористання або неможливості використання Сервісу, і будь-яких даних, які виходять, обробляються і відтворюються за допомогою Сервісу, і не відшкодовує будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які виникли внаслідок таких наслідків. Вся відповідальність за такі дії, бездіяльності і їх наслідки лежить на Користувачеві.

7.8. Ми не гарантуємо доступність і / або законність Сервісу у всіх або певних країнах, а також не гарантуємо доступність Сервісу у всіх або певних мовних версіях.

7.9. У разі порушення Вами цієї Угоди або інших угод, укладених між Yaware.TimeTracker і Вами, Yaware.TimeTracker має право без попереднього повідомлення відмовити Вам у наданні Сервісу, заблокувати або обмежити доступ до Вашого Облікового запису і Інформаційних даних, або видалити Ваш Обліковий запис і Інформаційні дані.

7.10. Результати використання облікового запису і всі дії, вчинені в сервісі з використанням Ваших даних авторизації вважаються здійсненими Вами. Ми не несемо відповідальності за результати санкціонованого або несанкціонованого використання Ваших даних і Вашого Облікового запису третіми особами.

7.11. За допомогою Сервісу Ви можете отримати доступ до програмного забезпечення, сервісів або сайтів третіх сторін, які не належать нам чи не контролюються нами. Ми не гарантуємо доступність і коректну роботу такого програмного забезпечення, сайтів та сервісів, їх відповідність заявленій тематиці і вашим очікуванням, і не несемо за це відповідальності. Ми не зобов'язані надавати технічну або іншу підтримку для такого програмного забезпечення, сайтів та сервісів, і для отримання такої підтримки Вам необхідно звернутися безпосередньо до їх виробника або постачальника.

7.12. Сервіс надається на умовах “як є”. Ми не виключаємо, що при використанні Сервісу в ньому можуть відбуватися збої, помилки, невідповідності, проте прикладаємо розумні зусилля, щоб такого не відбувалося. При цьому Ви погоджуєтеся з тим, що обов'язок усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей, а також терміни їх усунення, визначаються нами самостійно.

7.13. Ми не виключаємо можливість несумісності Сервісу з іншим програмним забезпеченням, що не належить Yaware.TimeTracker і встановленому в Вашому обладнанні та / або на Робочому місці, і не гарантуємо якісне взаємодію і / або паралельну роботу з таким програмним забезпеченням.

7.14. Ми намагаємося забезпечувати безперебійну роботу Сервісу, проте ми не виключаємо можливості повної або часткової втрати даних, які ми зберігаємо, і не несемо відповідальності за таку втрату і пов'язані з цим прямі або непрямі збитки.

7.15. Yaware.TimeTracker не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені будь-ким в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу. Якщо Ви не повністю зрозумілі умови цієї Угоди, Ви маєте право, до використання Вами Сервісу, звернутися до нас для отримання необхідних Вам роз'яснень. Створюючи Обліковий запис і / або використовуючи Сервіс та / або приймаючи умови цієї Угоди іншим способом, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі положення цієї Угоди і Ви отримали від нас всі необхідні Вам роз'яснення.

7.16. Yaware.TimeTracker зберігає Інформаційні дані протягом Періоду збереження даних. Ви погоджуєтеся з тим, що втрачаєте доступ до Інформаційним даними після завершення Періоду збереження даних. Yaware не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, в тому числі упущену вигоду, які виникли в результаті втрати Вами доступу до Інформаційним даними після завершення Періоду збереження даних.

7.17. Користувач Сервісу гарантує, що він не використовуватиме Сервіс з метою та у спосіб, що суперечить трудовому законодавству та законодавству про захист персональних даних, що застосовується до Користувача Сервісу та його працівників. Користувач Сервісу гарантує, що він не використовуватиме Сервіс виключно з метою автоматичного прийняття рішень щодо своїх працівників, якщо таке автоматичне прийняття рішень заборонено законодавством, застосовним до Користувача Сервісу та його працівників. Користувач Сервісу самостійно несе відповідальність перед своїми працівниками та/або державними органами за будь-які порушення чинного трудового законодавства та законодавства про захист персональних даних, що поширюється на Користувача Сервісу та його працівників.

8. СТРОК. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ. 

8.1. Ці Умови надання послуг набирають чинності з дати, коли Ви: (1) вперше скористаєтеся Сайтом, або (2) Ви вперше погодитесь з цими Умовами надання послуг, або (3) вперше скористаєтеся Сервісом Yaware, або (4) укладете договір з Yaware, і триватиме допоки використання Вами Сервісу Yaware не буде припинено відповідно до цих Умов надання послуг чи договору.  

8.2. Види припинення. Умови надання послуг можуть бути припинені:

8.2.1. Будь-якою із сторін шляхом надсилання за 30 (тридцять) календарних днів письмове повідомлення іншій  стороні, якщо інше не передбачено цими Умовами надання послуг або договором між сторонами. 

8.2.2. Будь-якою стороною за істотне порушення будь-якого положення цих Умов надання послуг іншою стороною, якщо істотне порушення іншої сторони не було усунено протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення про це, якщо інше не передбачено цими Умовами надання послуг  або договором між сторонами.

8.2.3. В інших випадках, передбачених цими Умовами надання послуг та (або) договором.

8.3. Після закінчення терміну дії або дострокового припинення дії цих Умов надання послуг та (або) договору Ви повинні негайно припинити використання Сервісу Yaware. Після припинення дії цих Умов надання послуг та (або) договору з будь-якої причини Ви повинні негайно сплатити Yaware за Послуги, які вже надавалися Yaware до дати закінчення терміну дії або розірвання, якщо інше не передбачено в договорі між сторонами. 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Протягом терміну дії цього договору у нас є взаємне право на використання логотипів компаній, які уклали Угоду, в електронному або друкованому вигляді. Взаємне використання логотипів дозволяє Вам, партнерам і постачальникам дізнаватися про наші ділові взаємини, підкреслюючи наше з Вами прагнення до підвищення ефективності бізнесу і прихильність новітніми технологіями.

9.2. Надалі ми можемо вносити зміни до цієї Угоди у зв'язку з розширенням або зміною функцій Сервісу. Ми повідомимо вас про такі зміни в Угоді шляхом направлення повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті. Всі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу не раніше ніж через 30 днів з моменту направлення або розміщення повідомлення. У будь-якому випадку, використовуючи Сервіс, Ви підтверджуєте згоду з Угодою у редакції, чинній на момент використання Вами Сервісу.

9.3. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете використовувати Сервіс яким-небудь іншим способом, окрім дозволених цією Угодою, або будь-яким способом, який суперечить цій Угоді.

9.4. Ви погоджуєтеся використовувати Сервіс відповідно до чинного законодавства, включаючи законодавство країни або регіону, в яких ви проживаєте, або в яких ви використовуєте Сервіс.

9.5. Сторони цієї Угоди зобов'язуються не співпрацювати з Співробітниками один одного за межами виконання ними посадових обов'язків і доручень керівника.

9.6. Сторони цієї Угоди зобов'язуються не приймати на роботу звільнених Працівників один одного протягом 2-х років після їх звільнення.

9.7. У разі, якщо Вам стало відомо про порушення цієї Угоди іншою особою, Ви зобов'язані негайно повідомити про це.

9.8. Ви надаєте нам право направляти Вам листи, повідомлення та інші матеріали, що містять інформацію про Сервіс на умовах, викладених в Політиці конфіденційності.

9.9. Ми можемо змінювати перелік і обсяг функцій Сервісу, тарифні плани та інші умови надання послуг в односторонньому порядку, попередньо повідомивши Вас про це. Такі зміни не застосовуються до вже сплачених, але не використаних Вами послуг.

9.10. У разі переходу активів Yaware.TimeTracker у власність або під управління інших компаній, Yaware.TimeTracker вправі поступитися цим компаніям своїми правами і обов'язками, викладені в цій Угоді без попереднього повідомлення Користувача.

9.11. У разі, якщо положення різних мовних версій цієї Угоди будуть трактуватися по різному, пріоритет матиме версія Угоди українською мовою.

9.12. Якщо активи Yaware стають власністю або під контролем іншої компанії, Yaware може передати цій компанії права та зобов’язання, викладені в цих Умовах надання послуг, без попереднього повідомлення Користувача. Більше того, Yaware на власний розсуд має право передати, повністю або частково, свої права та зобов'язання за цими Умовами надання послуг будь-якій філії Yaware або будь-якому правонаступнику Yaware в результаті будь-якого злиття, придбання, консолідації або реорганізації тощо або іншій юридичній особі, яка придбає всю або частину бізнесу та (або) активи Yaware. 

9.13. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-яку частину цієї Угоди, інші її частини і положення залишатимуться чинними. Відмова від будь-якого положення Угоди або будь-яке її порушення не скасовує дію цього положення. 

9.14. До цієї Угоди та відносин між Yaware.TimeTracker і Вами, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, застосовується законодавство України.

9.15. Санкції. Ви підтверджуєте, що Ви, Ваша юридична особа, будь-яка з її дочірніх чи афілійованих компаній, будь-який з її директорів, посадових осіб, співробітників, представників, бенефіціарних власників: (1) не підпадає під будь-які санкції, що накладаються: Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control), Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй (the United Nations Security Council), Європейським Союзом (the European Union), Казначейством Її Величності та Міністерством закордонних справ і Співдружності Сполученого Королівства (Her Majesty’s Treasury and the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom), Радою національної безпеки і оборони України, Президентом України, Верховною Радою України, або іншим відповідним контролюючим органом щодо накладення санкцій; (2) не підпадає під дію Закону України «Про санкції», Закону України «Про запобігання та  протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї масового знищення», та відповідних Рішень РНБО введених в дію Указами  Президента України «Про  застосування, скасування та внесення змін до персональних  спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів  (санкцій)», інших нормативно-правових актів України про санкції, та (3) не розташована та (чи) не зареєстрована в країні чи території, яка є суб’єктом санкцій або уряд якої є суб’єктом санкцій (в тому числі, але не виключно, Російська Федерація, Республіка Білорусь, ДНР, ЛНР, АР Крим, Мьянма (Бірма), Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Судан, Сирія) (далі разом – «Санкції»). Якщо Yaware виявить, що Ви підпадаєте під будь-які Санкції, Yaware має право негайно в односторонньому порядку розірвати ці Умови надання послуг з Вами, надіславши електронний лист без будь-яких негативних наслідків для Yaware. 

9.16. Антикорупція. Кожна сторона визнає, що вона обізнана, розуміє, дотримується і буде дотримуватись усіх застосовних до сторін антикорупційних законів України та іноземних антикорупційних законів (далі – «Антикорупційні закони»). Кожна сторона погоджується, що ніхто, хто діє від її імені, не буде давати, пропонувати, погоджуватися чи обіцяти передати або дозволяти передачу прямо чи опосередковано будь-яких грошей чи інших цінних речей (включаючи подорожі, розваги чи подарунки), комусь як незаконне спонукання або винагорода за сприятливі дії або утримання від дій чи здійснення незаконного впливу на: (а) будь-яку державну посадову особу або службовця (включаючи працівників державних і контрольованих урядом корпорацій, установ чи громадських міжнародних організацій), (b) будь-яку політичну партію, посадову особу політичну партію або кандидата, (c) посередника за оплату будь-кому з вищезазначених осіб, або (d) будь-якій іншій особі чи організації в корупційних чи неналежних спробах отримати або зберегти бізнес чи будь-яку комерційну перевагу, наприклад, отримання дозволу чи ліцензії, тощо. 

Зареєструйтеся та почніть облік робочого часу вже зараз!
Спробуйте роботу сервісу в різних тарифних планах.
Дякуємо за реєстрацію
Виконується вхід до вашого профілю ...
loader

Якщо автоматичний вхід був невдалий, спробуйте увійти тут

Доступ до демо-версії
Запит на онлайн-презентацію

*Тривалість презентації до 30 хвилин

Запит ціни для Yaware Enterprise

Будь ласка, залиште свій запит на ціну Yaware.TimeTracker Enterprise

Замовлення послуг по впровадженню
[contact-form-7 id="16803"]

Додати відгук

Будь ласка, поділіться своїм досвідом про те, як система Yaware допомогла Вам у вирішенні ваших завдань

Інтеграція Yaware з Jira

Залиште тут заявку і ми повідомимо вас, коли буде реалізована функція інтеграції